Een selectie uit Kinderdagverblijven en kleuterschool in  de 12 provincies.

zoekt u als ouder opvang of een school voor uw kinderen wij hebben per plaats al  wat suggesties voor u op een rijtje gezet 


Groningen

Monkey Donkey kinderopvang Groningen: Het speelhuis is gelegen aan de Hamburgerstraat. Speelhuis bestaat ruim 15 jaar. Vol enthousiasme laten we de kinderen al spelenderwijs ontdekken en groeien. 

Door te spelen kun je eindeloos fantaseren, creatief en sociaal bezig zijn. Creativiteit is voor ons een belangrijke pijler en vormt de basis voor een brede ontwikkeling van het kind.https://www.monkeydonky.nl

Kinderdagverblijf De Grote Smurf Zoeken jullie een tweede huis voor jullie kind? En moet de opvang goed geregeld zijn? En willen jullie daarbij een goed gevoel en persoonlijk contact hebben? Dan is kinderdagverblijf De Grote Smurf iets voor jullie. Wie zijn wij? We zijn een particulier kinderdagverblijf in Groningen dat in 1996 is opgericht. 

We bieden opvang in een huiselijke, warme sfeer. Door de kleinschaligheid kunnen we bovendien zorgen voor veel persoonlijke aandacht. https://www.firststepsfirst.nl  

 Kinderopvang Bambaloe is een kleinschalig en flexibel kinderdagverblijf waar de leidsters ontzettend betrokken zijn. Last minute opvang is vrijwel altijd mogelijk en het is erg fijn dat je kind dan op een plek terecht kan waar ze graag is http://www.kinderopvang-bambaloe.nl


kinderopvang kiddeo 2001 opgericht. Onze professionele en betrokken medewerkers staan garant voor een uitstekende kwaliteit in de kinderopvang. De locatie is voorzien van een royale tuin, waar alle kinderen volop kunnen spelen en ontdekken.
Het uitgangspunt van Kideo is het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige kinderopvang waarin -naast het bieden van warmte en veiligheid - het spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van het kind centraal staat. https://www.beste-kinderdagverblijf.nl


Kinderopvang, kids first  Kids First COP groep biedt kinderopvang in de breedste zin van het woord in Groningen, Friesland en Drenthe. Onze organisatie telt ruim 150 opvanglocaties voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang in de drie noordelijke provincies. https://www.kidsfirst.nl


Kinderopvang senang De letterlijke vertaling van Senang is: ‘thuis voelen, behaaglijk & tevreden’.Kinderopvang Senang Groningen is van mening dat ieder mens alleen maar kan groeien als hij zich in een omgeving bevindt waarin hij zich veilig, welkom en gewenst voelt.Zowel kind, ouder als medewerker moet het ‘Senang gevoel’ ervaren. Iedere dag weer! http://kinderopvangsenang.nl


Leeuwarden

Vlindertuin Met persoonlijke aandacht voor ieder kind. Ieder kind is anders en respect voor het kind vind ik heel belangrijk
Elke opvangdag moet een fijne gezellige dag zijn geweest met genoeg ruimte voor het kind om zich thuis te voelen, te spelen en plezier te maken met de andere kinderen. http://vlindertuin38.nl

Kinderopvang Villa Vrolijk biedt op een prachtige locatie kinderopvang en peuteropvang aan. Ons kinderdagverblijf houdt zich bezig met kinderopvang als aanvulling op de opvoeding in de thuissituatie. 

Op ons kinderdagverblijf worden kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar opgevangen in een speciaal voor hun ingerichte ruimte die bij deze verschillende leeftijden passen http://www.zorgpleinwesteinde.nl

Het Bloemenkind is het kinderdagverblijf waar kinderen zich gezien en gehoord voelen. Dat komt door de liefdevolle zorg en oprechte aandacht van pedagogisch medewerkers die jouw kind als volwaardig, gelijkwaardig mens zien. Oftewel: het ‘pure’ contact waar elk kind, hoe jong nog, van opbloeit. Dat noemen wij: liefdevol en levensecht  http://www.kdvbloemenkind.nl

Prokino Princenhof  biedt u als werkende ouder de mogelijkheid om uw kind op te vangen in een veilige en vertrouwde omgeving. Bij Prokino realiseren we ons dat u uw dierbaarste bezit aan ons toevertrouwt. Wij bieden in de regio Leeuwarden zowel peuteropvang als buitenschoolse opvang aan. https://www.prokino.nl


 Drenthe

Smallsteps kinderopvang Wij laten kinderen stap voor stap hun talenten ontdekken. Dat is onze belangrijkste drijfveer en de reden waarom we bestaan. Onze medewerkers werken elke dag aan de beste zorg en de juiste uitdaging voor ieder kind. Een tweede thuis. En voor ouders een luisterend oor en een vertrouwd gevoel. https://www.smallsteps.nl

Bij Villa Kakelbont werken we met een uit Scandinavië afkomstige visie waarbij het gezin en de huiselijkheid centraal staan. Wij willen het verlengstuk zijn van uw gezin. Tegelijkertijd willen we ook een opvang bieden waar ieder kind zich kan ontwikkelen in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften. 

Een plekje bieden waar ieder individueel kind veel plezier heeft. http://www.villa-kakelbont.net

Welkom  bij kindercentrum Zus & Zo.                                 
Kinderdagverblijf, Buiten Schoolse Opvang en Voorschool. Wij nodigen u graag uit eens een kijkje te komen nemen op één van de locaties.
Wij bieden professionele opvang aan kinderen in de leeftijd van 8 weken tot 13 jaar. Dit gebeurt in een gezellige huiselijke sfeer. Wij zorgen er in de eerste plaats voor dat een kind zich thuis en geborgen voelt bij ons. Daarnaast begeleiden wij de kinderen bij het ontdekken van de wereld en in hun ontwikkeling. Wij laten zoveel mogelijk de kinderen zelf oplossingen zoeken en ondersteunen op afstand. Kinderen kunnen zich bij ons in hun eigen tempo ontwikkelen, niets moet. De kinderen krijgen de vrijheid om deel te nemen aan activiteiten die wij bieden. https://www.kdvzusenzo.nl

De Maria in Campisschool beschouwt de opvoeding als een gezamenlijke taak van school en ouders. Er heerst dan ook een warme, open sfeer tussen de medewerkers, leerlingen en hun ouders. De Maria in Campisschool wordt gekenmerkt door haar laagdrempelige schoolcultuur, want naast het feit dat de school een professionele organisatie uitstraalt, zijn alle medewerkers ook mens en handelen hiernaar https://www.micassen.nl